Zatrzymaj się...

Spójrz...

Co widzisz?

Który element zdjęcia przyciągnął Twoją uwagę?

Co czujesz patrząc na fotografię?

O czym myślisz patrząc na fotografię?

Jaki tytuł nadasz fotografii?

Zauważ, czy te myśli i odczucia, które się w Tobie pojawiają, oglądając fotografię, łączą się jakoś z tym co obecnie dzieje się w Twoim życiu?

Między innymi tak pracujemy z fotografią...

aby odkrywać, rozwijać, zmieniać.
Siebie i swój świat.